Fe-MARKT, spol. s r.o.

odťah kompletného vozidla hocikde v Košiciach
Michalovská 2
040 11 Košice

+421 915 620 142
+421 55 304 8199
femarkt@femarkt.sk

Fe-MARKT, spol. s r.o.

Staničná 35
044 02 Turňa nad Bodvou

+421 905 340 080
fe.markt185@gmail.com

Marián Molnár

Krivianska cesta č.2
082 71 Lipany

+421 915 906 757
molnarm@slnet.sk

IRON TRADE EU

Kurinec 16
979 01 Rimavská Sobota

+421 903 822 273
irontradeeu@gmail.com