Fe-MARKT, spol. s r.o.

odťah kompletného vozidla hocikde v Košiciach
Michalovská 2
040 11 Košice

+421 915 620 142
+421 55 304 8199
femarkt@femarkt.sk

Fe-MARKT, spol. s r.o.

Staničná 35
044 02 Turňa nad Bodvou

+421 905 340 080
fe.markt185@gmail.com

SUNEX – EAST s.r.o.

Podnikateľská 11
040 17 Košice

+421 55 729 5248
+421 55 729 5249
sunexeast@outlook.com

KERGOL J.P., spol. s r.o.

Strojnícka 10
080 06 Prešov

+421 51 758 1153
kergoljp@kergoljp.sk

IRON TRADE EU

Kurinec 16
979 01 Rimavská Sobota

+421 903 822 273
irontradeeu@gmail.com