Dňa 14.februára 2004 naša spoločnosť, Fe-MARKT, spol. s.r.o. ekologicky spracovala historicky prvé vozidlo, osobný automobil WARTBURG 1000-353 z roku 1967.