V roku 2010 sme sa zúčastnili tlačovej konferencie o materiálovom zhodnocovaní autovrakov v rámci SR kde sme prezentovali našu spoločnosť a naše aktivity v súvislosti so spracovaním starých vozidiel v Košickom kraji a poskytnutými dotáciami z Recyklačného fondu.