1. Protokol o prevzatí starého vozidla na spracovanie

2. Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel, ktorého platnosť je možné overiť na adrese www.ezap.sk/overenie

NOVINKA: Od 1.2.2017 NIE JE potrebné fyzicky navštíviť DI PZ a zaplatiť 5 EUR kolok za vyradenie vozidla z evidencie a z cestnej premávky.