„…Minulý rok sme sa dostali do kontaktu s firmou Fe-MARKT, s.r.o., ktorá v uplynulých dňoch získala do Ministerstva životného prostredia autorizáciu na tieto práce [spracovanie starých vozidiel]. Určite budeme jej služby využívať…“