Zber starých vozidiel

Spoločnosť Fe-MARKT, spol. s.r.o. sa primárne venuje zberu a spracovaniu starých vozidiel. Máme viacero zberných miest v Košickom a Prešovskom kraji, kde môžete svoje staré vozidlo odniesť na ekologické spracovanie.

Zber starých vozidiel