Výkup a recyklácia druhotných surovín

Venujeme sa výkupu druhotných surovín ako železo, farebné kovy, papier...

Druhotné suroviny